Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 634 9 978
Sum driftskostnader -10 905 -10 829
Driftsresultat -270 -851
Resultat før skatt -272 -847
Årsresultat -272 -847
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 338 1 588
Omløpsmidler 3 783 3 552
Sum gjeld 3 733 3 481
Sum egenkapital 1 625 1 897
Sum egenkapital og gjeld 5 358 5 377
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Cubus Volda
Orgnummer 919 641 169
Telefon (+47) 70 07 40 80
Telefaks (+47) 70 07 40 85
Hjemmeside cubus.com/
Besøksadresse Halkjelsgata 6/8, 6100 Volda
Postadresse Postboks 5, 6101 Volda

Nøkkelpersoner