Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 239 839 208 954
Sum driftskostnader -225 324 -201 497
Driftsresultat 14 514 7 457
Resultat før skatt 12 849 8 724
Årsresultat 9 496 6 849
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 726 3 050
Omløpsmidler 56 274 52 826
Sum gjeld 52 160 54 907
Sum egenkapital 26 260 16 764
Sum egenkapital og gjeld 78 421 71 671
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hsh Entreprenør AS
Orgnummer 920 022 138
Telefon (+47) 38 10 58 00
E-post post@hsh-as.no
Hjemmeside www.hsh-as.no
Besøksadresse Markens gate 42, 4612 Kristiansand S
Postadresse Markens gate 42, 4612 Kristiansand S

Nøkkelpersoner