Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 023 2 543
Sum driftskostnader -2 620 -1 736
Driftsresultat 1 403 806
Resultat før skatt 1 376 791
Årsresultat 1 073 609
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 129 170
Omløpsmidler 1 805 1 346
Sum gjeld 935 1 766
Sum egenkapital 1 704 631
Sum egenkapital og gjeld 2 639 2 396
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn BILLAKKERER'N AS
Orgnummer 920 283 098
Besøksadresse Asfaltvegen 3, 2069 Jessheim

Nøkkelpersoner