Nøkkeltall 2014 2011
Sum driftsinntekter 152 804 133 866
Sum driftskostnader -147 736 -123 185
Driftsresultat 5 068 10 680
Resultat før skatt 5 619 11 145
Årsresultat 4 083 8 011
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2011
Varige driftsmidler 2 796 1 674
Omløpsmidler 53 733 43 262
Sum gjeld 24 919 23 659
Sum egenkapital 56 331 40 792
Sum egenkapital og gjeld 81 250 64 451
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tess Trondheim AS
Orgnummer 922 995 745
Telefon (+47) 73 95 20 00
Telefaks (+47) 73 95 20 01
E-post trondheim@tess.no
Hjemmeside www.tess.no
Besøksadresse Anton Grevskotts veg 2, 7037 Trondheim
Postadresse Postboks 2980 Sluppen, 7438 Trondheim

Nøkkelpersoner