Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 156 184 141 697
Sum driftskostnader -131 320 -121 736
Driftsresultat 24 864 19 960
Resultat før skatt 26 473 20 693
Årsresultat 20 863 15 904
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 5 615 5 245
Omløpsmidler 98 591 87 617
Sum gjeld 25 553 21 589
Sum egenkapital 108 380 94 516
Sum egenkapital og gjeld 133 932 116 105
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Økonomi Deler AS
Orgnummer 924 005 769
Telefon (+47) 69 10 23 00
Telefaks (+47) 69 14 08 24
E-post post@okonomi-deler.no
Hjemmeside www.okonomi-deler.no
Besøksadresse Ringtunveien, 1712 Grålum
Postadresse Postboks 70, 1713 Grålum

Nøkkelpersoner