Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 936 3 938
Sum driftskostnader -4 519 -5 629
Driftsresultat -583 -1 692
Resultat før skatt -78 -1 239
Årsresultat -86 -967
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 22 66
Omløpsmidler 6 397 6 451
Sum gjeld 525 581
Sum egenkapital 7 102 7 189
Sum egenkapital og gjeld 7 628 7 770
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bassøe P F AS Skipsmegl
Orgnummer 927 161 052
Telefon (+47) 67 12 46 51
Telefaks (+47) 22 01 08 10
Mobiltelefon (+47) 942 41 498
E-post bassoe@pfbassoe.no
Hjemmeside www.pfbassoe.no
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1723 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner