Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 294 4 905
Sum driftskostnader -3 707 -4 591
Driftsresultat 587 314
Resultat før skatt 604 685
Årsresultat 368 380
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 63 93
Omløpsmidler 8 044 7 531
Sum gjeld 881 1 024
Sum egenkapital 7 850 7 483
Sum egenkapital og gjeld 8 731 8 507
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bassøe P F AS Skipsmegl
Orgnummer 927 161 052
Telefon (+47) 67 12 46 51
Telefaks (+47) 22 01 08 10
Mobiltelefon (+47) 942 41 498
E-post bassoe@pfbassoe.no
Hjemmeside www.pfbassoe.no
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1723 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner