Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 6 822 7 548
Sum driftskostnader -5 317 -5 954
Driftsresultat 1 505 1 594
Resultat før skatt 1 619 1 977
Årsresultat 1 190 1 447
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 7 19
Omløpsmidler 7 986 8 849
Sum gjeld 4 560 5 243
Sum egenkapital 3 794 4 030
Sum egenkapital og gjeld 8 354 9 273
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bassøe P F AS Skipsmegl
Orgnummer 927 161 052
Telefon (+47) 67 12 46 51
Telefaks (+47) 22 01 08 10
Mobiltelefon (+47) 942 41 498
E-post bassoe@pfbassoe.no
Hjemmeside www.pfbassoe.no
Besøksadresse Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 1723 Vika, 0121 Oslo

Nøkkelpersoner