Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 2 885
Sum driftskostnader -23 -46
Driftsresultat -23 2 839
Resultat før skatt 29 2 840
Årsresultat 22 2 347
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 006 3 470
Sum gjeld 16 503
Sum egenkapital 2 990 2 967
Sum egenkapital og gjeld 3 006 3 470
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fagmøbler Vikersund
Orgnummer 927 505 061
Telefon (+47) 32 78 72 70
Besøksadresse Vikersundgata 7, 3370 Vikersund
Postadresse Postboks 144, 3371 Vikersund

Nøkkelpersoner