Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter -16 705 8 726
Sum driftskostnader -3 264 -4 315
Driftsresultat -19 969 4 412
Resultat før skatt -18 975 4 275
Årsresultat -18 975 3 770
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 254 254
Omløpsmidler 92 929 121 086
Sum gjeld 2 572 9 505
Sum egenkapital 90 610 111 835
Sum egenkapital og gjeld 93 183 121 340
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L Gill Johannessen AS
Orgnummer 929 974 328
Telefon (+47) 23 11 47 00
Telefaks (+47) 22 43 79 53
Besøksadresse Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo
Postadresse Postboks 1404 Vika, 0115 Oslo

Nøkkelpersoner