Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 12 073 6 283
Sum driftskostnader -2 003 -2 858
Driftsresultat 10 069 3 425
Resultat før skatt 10 764 4 171
Årsresultat 10 764 4 171
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 230 230
Omløpsmidler 88 271 94 856
Sum gjeld 7 702 4 804
Sum egenkapital 80 799 90 282
Sum egenkapital og gjeld 88 501 95 087
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn L Gill Johannessen AS
Orgnummer 929 974 328
Telefon (+47) 23 11 47 00
Telefaks (+47) 22 43 79 53
Besøksadresse Cort Adelers gate 17, 0254 Oslo
Postadresse Postboks 1404 Vika, 0115 Oslo

Nøkkelpersoner