Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 49 222 49 460
Sum driftskostnader -46 564 -47 444
Driftsresultat 2 658 2 016
Resultat før skatt 2 681 1 809
Årsresultat 1 958 1 312
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 058 1 597
Omløpsmidler 15 518 19 358
Sum gjeld 9 296 10 278
Sum egenkapital 8 166 10 728
Sum egenkapital og gjeld 17 462 21 006
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Team Verksted Trøndelag AS
Orgnummer 930 462 640
Telefon (+47) 81 52 02 40
Telefaks (+47) 73 93 57 52
Mobiltelefon (+47) 81 52 02 40
E-post firmapost@teamverksted.no
Hjemmeside www.teamverksted.no
Besøksadresse Sorgenfriveien 7, 7037 Trondheim
Postadresse Jarenveien 65, 2770 Jaren

Nøkkelpersoner