Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 993 5 385
Sum driftskostnader -1 438 -2 431
Driftsresultat 4 554 2 954
Resultat før skatt 4 334 4 433
Årsresultat 3 328 3 826
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 17 567 18 208
Omløpsmidler 2 698 1 695
Sum gjeld 22 214 21 499
Sum egenkapital 7 082 7 354
Sum egenkapital og gjeld 29 297 28 853
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holwech W & N Ltd AS
Orgnummer 931 107 313
Telefon (+47) 481 09 054
Telefaks (+47) 22 83 60 61
E-post eiendom@bd.no
Hjemmeside www.bd.no
Besøksadresse Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse v/Brækhus Dege Eiendom AS Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner