Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 832 5 235
Sum driftskostnader -2 089 -2 630
Driftsresultat 3 742 2 605
Resultat før skatt 4 151 2 543
Årsresultat 3 400 2 053
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 18 901 19 649
Omløpsmidler 1 326 2 613
Sum gjeld 19 743 21 717
Sum egenkapital 8 928 8 028
Sum egenkapital og gjeld 28 671 29 746
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holwech W & N Ltd AS
Orgnummer 931 107 313
Telefon (+47) 481 09 054
Telefaks (+47) 22 83 60 61
E-post eiendom@bd.no
Hjemmeside www.bd.no
Besøksadresse Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse v/Brækhus Dege Eiendom AS Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo

Nøkkelpersoner