Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 393 3 961
Sum driftskostnader -4 275 -3 863
Driftsresultat 118 100
Resultat før skatt 140 104
Årsresultat 109 75
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 20 26
Omløpsmidler 1 237 963
Sum gjeld 637 510
Sum egenkapital 824 715
Sum egenkapital og gjeld 1 461 1 225
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B-Young avd Strømmen Storsenter
Orgnummer 931 543 938
Telefon (+47) 63 81 10 05
Telefaks (+47) 52 84 51 71
Besøksadresse Døvleveien 41, 3170 Sem
Postadresse c/o DK Company AS La Coursvej 6, 5542 Karmsund

Nøkkelpersoner