Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 18 612 20 641
Sum driftskostnader -19 039 -20 538
Driftsresultat -427 103
Resultat før skatt -751 -120
Årsresultat -776 -182
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 890 2 040
Omløpsmidler 7 295 6 939
Sum gjeld 6 640 6 265
Sum egenkapital 2 544 2 920
Sum egenkapital og gjeld 9 184 9 185
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia Rokne
Orgnummer 931 631 322
Telefon (+47) 56 52 07 80
Telefaks (+47) 56 52 07 84
E-post grokne@online.no
Hjemmeside www.jernia.no
Besøksadresse Uttrågata 8, 5700 Voss
Postadresse Postboks 84, 5701 Voss

Nøkkelpersoner