Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 36 690 41 751
Sum driftskostnader -34 915 -39 305
Driftsresultat 1 775 2 445
Resultat før skatt 1 578 1 486
Årsresultat 1 180 1 068
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 818 1 355
Omløpsmidler 21 418 15 701
Sum gjeld 19 819 14 047
Sum egenkapital 4 297 3 486
Sum egenkapital og gjeld 24 116 17 533
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Saferec AS
Orgnummer 932 348 497
Telefon (+47) 63 99 15 10
Telefaks (+47) 63 99 15 01
E-post jan.martinsen@saferec.no
Hjemmeside www.saferec.no
Besøksadresse Hellenvegen 17, 2022 Gjerdrum
Postadresse Hellenvegen 17, 2022 Gjerdrum

Nøkkelpersoner