Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 142 1 982
Sum driftskostnader -847 -943
Driftsresultat 1 295 1 039
Resultat før skatt 1 213 940
Årsresultat 841 688
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 071 4 466
Omløpsmidler 1 733 1 541
Sum gjeld 10 837 7 686
Sum egenkapital 497 3 156
Sum egenkapital og gjeld 11 333 10 842
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Middelthon Engros AS
Orgnummer 932 404 141
Telefon (+47) 51 54 29 10
Telefaks (+47) 51 54 29 30
Hjemmeside www.middelthon.no
Besøksadresse Randabergveien 134, 4027 Stavanger
Postadresse Randabergveien 134, 4027 Stavanger

Nøkkelpersoner