Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 52 773 55 512
Sum driftskostnader -43 806 -45 304
Driftsresultat 8 968 10 207
Resultat før skatt 8 746 10 068
Årsresultat 6 534 7 278
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 027 4 176
Omløpsmidler 30 323 30 561
Sum gjeld 15 616 16 838
Sum egenkapital 33 178 29 612
Sum egenkapital og gjeld 48 794 46 450
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Imc Diving AS
Orgnummer 932 624 036
Telefon (+47) 55 36 34 34
Telefaks (+47) 55 36 34 35
Mobiltelefon (+47) 901 07 833
E-post firmapost@imc-diving.no
Hjemmeside www.imc-diving.no
Besøksadresse Kristiansholm 8- 10, 5035 Bergen
Postadresse Postboks 61 Måseskjæret, 5841 Bergen

Nøkkelpersoner