Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 116 3 998
Sum driftskostnader -1 506 -1 202
Driftsresultat 2 610 2 796
Resultat før skatt 2 531 2 612
Årsresultat 1 877 1 909
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 12 291 12 375
Omløpsmidler 2 439 5 501
Sum gjeld 4 861 9 884
Sum egenkapital 9 868 7 992
Sum egenkapital og gjeld 14 730 17 876
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dahlum Hans P Sivilingeniør A/S
Orgnummer 933 087 808
Telefon (+47) 22 60 32 69
Besøksadresse Ingelbrecht Knudssøns gate 5 A, 0365 Oslo
Postadresse Ingelbrecht Knudssøns gate 5 A, 0365 Oslo

Nøkkelpersoner