Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 684 3 578
Sum driftskostnader -2 746 -1 645
Driftsresultat 938 1 933
Resultat før skatt 807 1 569
Årsresultat 585 1 131
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 12 459 12 097
Omløpsmidler 3 465 3 547
Sum gjeld 9 841 9 996
Sum egenkapital 6 083 5 648
Sum egenkapital og gjeld 15 924 15 644
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dahlum Hans P Sivilingeniør A/S
Orgnummer 933 087 808
Telefon (+47) 22 60 32 69
Besøksadresse Ingelbrecht Knudssøns gate 5 A, 0365 Oslo
Postadresse Ingelbrecht Knudssøns gate 5 A, 0365 Oslo

Nøkkelpersoner