Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 74 784 68 852
Sum driftskostnader -70 857 -64 255
Driftsresultat 3 927 4 597
Resultat før skatt 5 818 9 833
Årsresultat 4 509 8 410
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 387 1 820
Omløpsmidler 59 724 66 619
Sum gjeld 36 432 49 091
Sum egenkapital 31 477 26 579
Sum egenkapital og gjeld 67 909 75 670
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thune Gullsmed & Urmaker
Orgnummer 933 312 402
Telefon (+47) 22 70 08 40
Telefaks (+47) 67 58 30 15
E-post firmapost@thune.no
Hjemmeside www.thune.no
Besøksadresse Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Postadresse Postboks 6482 Etterstad, 0605 Oslo

Nøkkelpersoner