Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 240 10 374
Sum driftskostnader -6 408 -7 039
Driftsresultat 1 832 3 336
Resultat før skatt 1 846 3 370
Årsresultat 1 373 2 448
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 45 86
Omløpsmidler 4 143 5 853
Sum gjeld 3 050 4 798
Sum egenkapital 1 151 1 148
Sum egenkapital og gjeld 4 202 5 946
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kvalsund Ingeniører AS
Orgnummer 933 872 238
Telefon (+47) 70 10 19 40
Telefaks (+47) 70 10 19 41
E-post kvalsund@kkvalsund.no
Hjemmeside www.kkvalsund.no
Besøksadresse Kongens gate 25, 6002 Ålesund
Postadresse Kongens gate 25, 6002 Ålesund

Nøkkelpersoner