K/S Nordfjord Turisthotell A/S & Co

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 578 3 792
Sum driftskostnader -1 932 -2 747
Driftsresultat 647 1 045
Resultat før skatt -460 65
Årsresultat -460 65
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 28 425 30 028
Omløpsmidler 1 498 2 242
Sum gjeld 25 179 27 066
Sum egenkapital 4 743 5 203
Sum egenkapital og gjeld 29 923 32 269
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordfjord Turisthotell A/S & Co Ks
Orgnummer 933 885 208
Telefon (+47) 57 86 33 33
Telefaks (+47) 57 86 06 80
Besøksadresse Sandplassen 1, 6770 Nordfjordeid
Postadresse Sandplassen 1, 6770 Nordfjordeid

Nøkkelpersoner