K/S Nordfjord Turisthotell A/S & Co

Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 1 400 2 578
Sum driftskostnader -1 924 -1 932
Driftsresultat -524 647
Resultat før skatt -1 410 -460
Årsresultat -1 410 -460
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 26 858 28 425
Omløpsmidler 1 273 1 498
Sum gjeld 24 798 25 179
Sum egenkapital 3 333 4 743
Sum egenkapital og gjeld 28 131 29 923
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordfjord Turisthotell A/S & Co Ks
Orgnummer 933 885 208
Telefon (+47) 57 86 33 33
Telefaks (+47) 57 86 06 80
Besøksadresse Sandplassen 1, 6770 Nordfjordeid
Postadresse Sandplassen 1, 6770 Nordfjordeid

Nøkkelpersoner