Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 16 732 11 496
Sum driftskostnader -13 439 -10 975
Driftsresultat 3 295 520
Resultat før skatt 3 327 584
Årsresultat 2 488 417
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 199 138
Omløpsmidler 7 974 3 179
Sum gjeld 3 980 1 231
Sum egenkapital 4 755 2 716
Sum egenkapital og gjeld 8 735 3 948
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Øen Blikkenslager & Taktekker A/S
Orgnummer 934 904 613
Telefon (+47) 55 95 01 50
Telefaks (+47) 55 95 08 50
Mobiltelefon (+47) 907 95 328
E-post ove.oen@broadpark.no
Hjemmeside www.blikkenslageroen.no
Besøksadresse Fagerdalen 3, 5039 Bergen
Postadresse Fagerdalen 3, 5039 Bergen

Nøkkelpersoner