Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 435 4 530
Sum driftskostnader -3 532 -4 256
Driftsresultat 903 274
Resultat før skatt 901 270
Årsresultat 858 270
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 136 89
Omløpsmidler 2 788 1 083
Sum gjeld 2 916 1 999
Sum egenkapital 34 -824
Sum egenkapital og gjeld 2 950 1 175
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eurotek Lyd og Lys AS
Orgnummer 935 321 425
Telefon (+47) 23 05 45 45
Telefaks (+47) 23 05 45 40
Mobiltelefon (+47) 920 11 515
E-post post@eurotek.no
Hjemmeside www.eurotek.no
Besøksadresse Nils Hansens vei 4 B, 0667 Oslo
Postadresse Nils Hansens vei 4 B, 0667 Oslo

Nøkkelpersoner