Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 69 505 80 591
Sum driftskostnader -74 796 -89 480
Driftsresultat -5 291 -8 890
Resultat før skatt -5 749 -9 237
Årsresultat -4 525 -7 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 322 784
Omløpsmidler 32 072 41 073
Sum gjeld 36 406 38 116
Sum egenkapital 16 173 22 248
Sum egenkapital og gjeld 52 579 60 364
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Miros AS
Orgnummer 935 450 365
Telefon (+47) 66 98 75 00
Telefaks (+47) 66 90 41 70
E-post office@miros.no
Hjemmeside www.miros.no
Besøksadresse Solbråveien 20, 1383 Asker
Postadresse Postboks 364, 1372 Asker

Nøkkelpersoner