Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 12 134 13 397
Sum driftskostnader -12 133 -13 175
Driftsresultat 1 222
Resultat før skatt -9 204
Årsresultat -5 155
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 480 497
Omløpsmidler 3 616 3 471
Sum gjeld 1 352 1 220
Sum egenkapital 2 744 2 748
Sum egenkapital og gjeld 4 096 3 968
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø M Fjeld Byggshop AS
Orgnummer 935 973 465
Telefon (+47) 62 82 14 10
Telefaks (+47) 62 82 14 01
E-post omfk@fjeld.no
Hjemmeside www.omfjeld.no
Besøksadresse Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Postadresse Postboks 1214, 2206 Kongsvinger

Nøkkelpersoner