Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 13 409 12 799
Sum driftskostnader -13 464 -12 642
Driftsresultat -56 158
Resultat før skatt -102 86
Årsresultat -75 64
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 543 535
Omløpsmidler 3 584 3 325
Sum gjeld 1 532 1 303
Sum egenkapital 2 594 2 556
Sum egenkapital og gjeld 4 126 3 859
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ø M Fjeld Byggshop AS
Orgnummer 935 973 465
Telefon (+47) 62 82 14 10
Telefaks (+47) 62 82 14 01
E-post omfk@fjeld.no
Hjemmeside www.omfjeld.no
Besøksadresse Gaupevegen 4, 2211 Kongsvinger
Postadresse Postboks 1214, 2206 Kongsvinger

Nøkkelpersoner