Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 26 738 21 586
Sum driftskostnader -24 380 -19 500
Driftsresultat 2 358 2 086
Resultat før skatt 2 129 1 864
Årsresultat 1 584 1 505
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 725 6 623
Omløpsmidler 9 724 8 336
Sum gjeld 9 663 8 770
Sum egenkapital 6 889 6 305
Sum egenkapital og gjeld 16 552 15 075
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bygger'n Fauske Trelast
Orgnummer 936 642 349
Telefon (+47) 75 60 22 10
Telefaks (+47) 75 60 22 11
E-post post@byggernfauske.no
Hjemmeside www.byggern.no/fauske/
Besøksadresse Håndverksveien 3, 8208
Postadresse Håndverksveien 3, 8208

Nøkkelpersoner