Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 16 907 16 634
Sum driftskostnader -16 227 -16 614
Driftsresultat 680 19
Resultat før skatt 561 -60
Årsresultat 399 -60
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 592 2 832
Omløpsmidler 8 672 5 108
Sum gjeld 8 465 3 539
Sum egenkapital 4 800 4 401
Sum egenkapital og gjeld 13 264 7 940
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bygger'n Fauske Trelast
Orgnummer 936 642 349
Telefon (+47) 75 60 22 10
Telefaks (+47) 75 60 22 11
E-post post@byggernfauske.no
Hjemmeside www.byggern.no/fauske/
Besøksadresse Håndverksveien 3, 8208
Postadresse Håndverksveien 3, 8208

Nøkkelpersoner