Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 862 1 829
Sum driftskostnader -1 387 -1 365
Driftsresultat -524 464
Resultat før skatt -561 469
Årsresultat -409 376
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 885 3 064
Omløpsmidler 1 313 1 797
Sum gjeld 12 727 13 781
Sum egenkapital 1 558 1 967
Sum egenkapital og gjeld 14 286 15 749
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vest Trade AS
Orgnummer 937 333 196
Telefon (+47) 56 19 34 34
Telefaks (+47) 55 25 96 01
Mobiltelefon (+47) 918 36 866
Besøksadresse Osterøykroa, 5282 Lonevåg
Postadresse Osterøykroa, 5282 Lonevåg

Nøkkelpersoner