Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 964 4 444
Sum driftskostnader -4 655 -4 406
Driftsresultat 309 38
Resultat før skatt 396 117
Årsresultat 301 85
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 366 12 718
Sum gjeld 14 653 13 256
Sum egenkapital 3 747 3 446
Sum egenkapital og gjeld 18 400 16 702
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Euro Sko Kirkenes
Orgnummer 937 575 777
Telefon (+47) 78 99 16 73
Hjemmeside www.vic.no
Besøksadresse Dr. Wessels gate 11, 9900 Kirkenes
Postadresse Postboks 65, 9915 Kirkenes

Nøkkelpersoner