Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 025 6 736
Sum driftskostnader -2 810 -2 796
Driftsresultat 2 215 3 940
Resultat før skatt 1 873 3 438
Årsresultat 0 2 856
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 63 861 66 378
Omløpsmidler 2 895 2 167
Sum gjeld 79 606 46 983
Sum egenkapital 70 235 73 047
Sum egenkapital og gjeld 110 439 120 029
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Smiths E A Stiftelse
Orgnummer 938 630 380
Telefon (+47) 72 59 24 00
Telefaks (+47) 72 59 24 08
Besøksadresse Heimdal v/E. A. Smith AS Heggstadmoen 13, 7472 Trondheim
Postadresse c/o E.A. Smith AS, 7493 Trondheim

Nøkkelpersoner