Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 555 4 721
Sum driftskostnader -2 859 -3 079
Driftsresultat 1 696 1 643
Resultat før skatt 1 429 1 285
Årsresultat 1 173 1 066
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 58 563 61 099
Omløpsmidler 5 010 1 837
Sum gjeld 28 883 34 603
Sum egenkapital 72 349 71 201
Sum egenkapital og gjeld 101 232 105 804
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Smiths E A Stiftelse
Orgnummer 938 630 380
Telefon (+47) 72 59 24 00
Telefaks (+47) 72 59 24 08
Besøksadresse Heimdal v/E. A. Smith AS Heggstadmoen 13, 7472 Trondheim
Postadresse c/o E.A. Smith AS, 7493 Trondheim

Nøkkelpersoner