Nøkkeltall 2015 2013
Sum driftsinntekter 18 661 549 18 242 620
Sum driftskostnader -18 345 152 -17 941 132
Driftsresultat 316 397 301 488
Resultat før skatt 320 424 232 669
Årsresultat 239 184 153 652
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2013
Varige driftsmidler 2 648 177 2 293 007
Omløpsmidler 3 527 876 3 550 146
Sum gjeld 5 526 592 4 923 858
Sum egenkapital 2 751 090 3 063 994
Sum egenkapital og gjeld 8 277 682 7 987 852
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nortura Sa
Orgnummer 938 752 648
Telefon (+47) 22 09 21 00
Telefaks (+47) 73 56 48 00
E-post firmapost@nortura.no
Hjemmeside www.nortura.no
Besøksadresse Lørenveien 37, 0585 Oslo
Postadresse Postboks 360 Økern , 0513 Oslo

Nøkkelpersoner