Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 399 000 362 332
Sum driftskostnader -387 894 -338 186
Driftsresultat 11 106 24 146
Resultat før skatt -6 335 -67 716
Årsresultat -6 335 -67 716
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 671 7 434
Omløpsmidler 1 514 447 1 353 370
Sum gjeld 592 638 474 831
Sum egenkapital 1 058 391 1 026 646
Sum egenkapital og gjeld 1 651 029 1 501 477
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn PGS Production AS
Orgnummer 939 545 832
Telefon (+47) 73 98 30 00
Telefaks (+47) 73 98 80 01
E-post trd.email@pgs.com
Hjemmeside www.teekaypetrojarl.com
Besøksadresse Beddingen 16, 7014 Trondheim
Postadresse Postboks 482, 7405 Trondheim

Nøkkelpersoner