Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 120 120
Sum driftskostnader -93 -53
Driftsresultat 27 67
Resultat før skatt 6 37
Årsresultat 4 27
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 96 99
Omløpsmidler 3 0
Sum gjeld 931 955
Sum egenkapital -132 -137
Sum egenkapital og gjeld 799 818
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vestre Muralmenning 12 D AS
Orgnummer 939 998 780
Besøksadresse Vestre Muralmenning 12 D, 5011 Bergen
Postadresse Vestre Muralmenning 12 D, 5011 Bergen

Nøkkelpersoner