Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 120 120
Sum driftskostnader -37 -39
Driftsresultat 83 81
Resultat før skatt 41 63
Årsresultat 29 44
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 102 104
Omløpsmidler 14 13
Sum gjeld 988 1 060
Sum egenkapital -164 -193
Sum egenkapital og gjeld 825 868
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vestre Muralmenning 12 D AS
Orgnummer 939 998 780
Besøksadresse Vestre Muralmenning 12 D, 5011 Bergen
Postadresse Vestre Muralmenning 12 D, 5011 Bergen

Nøkkelpersoner