Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 424 878 334 357
Sum driftskostnader -420 040 -333 880
Driftsresultat 4 838 476
Resultat før skatt 11 086 8 202
Årsresultat 10 811 6 321
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 21 288 21 819
Omløpsmidler 135 997 99 060
Sum gjeld 130 162 143 548
Sum egenkapital 77 399 66 588
Sum egenkapital og gjeld 207 561 210 136
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fyllingen Maskin AS
Orgnummer 940 564 999
Telefon (+47) 55 11 42 00
Telefaks (+47) 55 11 42 07
Mobiltelefon (+47) 911 49 588
E-post post@fyllingenmaskin.no
Hjemmeside www.fyllingenmaskin.no/Home.aspx
Besøksadresse Espehaugen 45, 5258 Blomsterdalen
Postadresse Postboks 120 Kokstad, 5863 Bergen

Nøkkelpersoner