Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -11 -7
Driftsresultat -11 -7
Resultat før skatt -8 -3
Årsresultat -8 -3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 18 22
Sum gjeld 11 7
Sum egenkapital 207 215
Sum egenkapital og gjeld 218 222
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aksdal Eiendomsselskap A/S Ks
Orgnummer 941 059 759
Besøksadresse Rundhaug 25, 5563 Førresfjorden
Postadresse co Steinsvik AS , 5563 Førresfjorden

Nøkkelpersoner