Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -7 -7
Driftsresultat -7 -7
Resultat før skatt -4 -4
Årsresultat -4 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 10
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 217 221
Sum egenkapital og gjeld 217 221
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aksdal Eiendomsselskap A/S Ks
Orgnummer 941 059 759
Besøksadresse Rundhaug 25, 5563 Førresfjorden
Postadresse co Steinsvik AS , 5563 Førresfjorden

Nøkkelpersoner