Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 519 6 930
Sum driftskostnader -7 414 -6 792
Driftsresultat 105 139
Resultat før skatt 94 130
Årsresultat 67 94
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 100 127
Omløpsmidler 2 082 2 072
Sum gjeld 1 508 1 593
Sum egenkapital 685 618
Sum egenkapital og gjeld 2 193 2 211
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Modern Art Gallery AS
Orgnummer 941 771 556
Telefon (+47) 73 87 36 80
Telefaks (+47) 73 52 04 40
E-post post@modernartgallery.no
Hjemmeside www.modernartgallery.no
Besøksadresse Olav Trygvasonsg 33, 7011 Trondheim
Postadresse Olav Tryggvasons gate 33, 7011 Trondheim

Nøkkelpersoner