Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 72 011 55 290
Sum driftskostnader -64 421 -53 397
Driftsresultat 7 590 1 893
Resultat før skatt 7 585 1 871
Årsresultat 5 708 1 398
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 938 1 319
Omløpsmidler 31 334 15 638
Sum gjeld 26 047 11 666
Sum egenkapital 6 479 5 796
Sum egenkapital og gjeld 32 526 17 462
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dovre Entreprenør AS
Orgnummer 943 068 593
Telefon (+47) 974 99 381
Mobiltelefon (+47) 900 65 184
E-post evelyn@dovreentreprenor.no
Hjemmeside www.dovreentreprenor.no
Besøksadresse Nils Uhlin Hansens veg 60, 7026 Trondheim
Postadresse Postboks 9285, 7424 Trondheim

Nøkkelpersoner