Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -4 -26
Driftsresultat -4 -26
Resultat før skatt -4 -26
Årsresultat -4 -26
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 111 111
Omløpsmidler 3 3
Sum gjeld 860 855
Sum egenkapital -745 -741
Sum egenkapital og gjeld 114 114
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Josdal Ing AS
Orgnummer 943 154 945
Telefon (+47) 416 23 432
Telefaks (+47) 51 63 17 71
Mobiltelefon (+47) 416 23 432
E-post jgas@online.no
Hjemmeside www.josdal.com
Besøksadresse Lura, 4313 Sandnes
Postadresse Postboks 1161 Lura, 4391 Sandnes

Nøkkelpersoner