Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 405 2 628
Sum driftskostnader -2 712 -2 568
Driftsresultat -307 60
Resultat før skatt -347 21
Årsresultat -347 21
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 23 0
Omløpsmidler 1 398 1 660
Sum gjeld 1 447 1 350
Sum egenkapital -6 341
Sum egenkapital og gjeld 1 441 1 691
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Urmakermester Arne Asklund AS
Orgnummer 943 306 168
Telefon (+47) 72 84 66 18
E-post urmaker.asklun@prctid.no
Hjemmeside facebook.com/urmakerasklund
Besøksadresse Ole Kolstadsv 2, 7088 Heimdal
Postadresse Postboks 6 Heimdal, 7472 Trondheim

Nøkkelpersoner