Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 156 514 317 609
Sum driftskostnader -188 686 -364 619
Driftsresultat -32 174 -47 010
Resultat før skatt -37 785 -48 997
Årsresultat -29 273 -36 857
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 820 3 242
Omløpsmidler 161 813 182 508
Sum gjeld 187 177 204 554
Sum egenkapital 9 563 1 836
Sum egenkapital og gjeld 196 739 206 390
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Rapp Marine AS
Orgnummer 945 581 328
Telefon (+47) 75 55 01 00
Telefaks (+47) 75 55 01 11
E-post office@rappmarine.com
Hjemmeside www.rappmarine.com
Besøksadresse Nordstrandveien 41, 8012 Bodø
Postadresse Nordstrandveien 41, 8012 Bodø

Nøkkelpersoner