Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 22 020 18 625
Sum driftskostnader -20 243 -16 963
Driftsresultat 1 777 1 662
Resultat før skatt 1 718 1 736
Årsresultat 1 343 1 369
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 233 982
Omløpsmidler 6 079 6 312
Sum gjeld 6 237 5 731
Sum egenkapital 1 600 1 589
Sum egenkapital og gjeld 7 837 7 319
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Comfort Alta AS
Orgnummer 945 667 109
Telefon (+47) 78 44 07 07
Telefaks (+47) 78 43 78 68
Mobiltelefon (+47) 901 39 003
E-post post@comfortalta.no
Hjemmeside www.comfort.no
Besøksadresse Nordre Ringvei 29, 9511 Alta
Postadresse Postboks 1004, 9503 Alta

Nøkkelpersoner