Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 41 091 38 963
Sum driftskostnader -40 443 -38 898
Driftsresultat 648 65
Resultat før skatt 741 77
Årsresultat 576 46
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 404 615
Omløpsmidler 2 165 3 148
Sum gjeld 1 836 2 371
Sum egenkapital 1 734 1 457
Sum egenkapital og gjeld 3 569 3 828
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Statoil Vadsø
Orgnummer 945 722 991
Telefon (+47) 78 95 37 77
Hjemmeside www.statoil.no
Besøksadresse W Andersensg 9, 9800 Vadsø
Postadresse Postboks 175, 9811 Vadsø

Nøkkelpersoner