Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 64 357 54 382
Sum driftskostnader -57 670 -50 472
Driftsresultat 6 688 3 909
Resultat før skatt 6 634 3 946
Årsresultat 4 968 2 868
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 066 1 502
Omløpsmidler 16 479 21 463
Sum gjeld 11 816 21 661
Sum egenkapital 5 997 1 530
Sum egenkapital og gjeld 17 813 23 191
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skytta Bygg AS
Orgnummer 946 994 278
Telefon (+47) 23 03 74 50
Telefaks (+47) 23 03 74 51
E-post post@skyttabygg.no
Hjemmeside www.skyttabygg.no
Besøksadresse Ensjøveien 10, 0655 Oslo
Postadresse Ensjøveien 10, 0655 Oslo

Nøkkelpersoner