Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 001 4 004
Sum driftskostnader -3 954 -3 825
Driftsresultat 47 179
Resultat før skatt 54 182
Årsresultat 47 132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 133 172
Omløpsmidler 2 088 1 672
Sum gjeld 904 655
Sum egenkapital 2 076 2 029
Sum egenkapital og gjeld 2 980 2 684
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eide's Bensinstasjon A/S
Orgnummer 947 063 960
Telefon (+47) 53 47 66 50
Telefaks (+47) 53 47 61 98
E-post eides.bensinstasjon@knett.no
Hjemmeside www.hmeide.no
Besøksadresse Halsnøy Kloster, 5455 Halsnøy Kloster
Postadresse Halsnøy Kloster, 5455 Halsnøy Kloster

Nøkkelpersoner