Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 493 5 704
Sum driftskostnader -5 227 -5 489
Driftsresultat 266 215
Resultat før skatt 263 199
Årsresultat 192 141
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 253 343
Omløpsmidler 1 615 1 612
Sum gjeld 892 1 253
Sum egenkapital 1 898 1 706
Sum egenkapital og gjeld 2 790 2 959
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eide's Bensinstasjon A/S
Orgnummer 947 063 960
Telefon (+47) 53 47 66 50
Telefaks (+47) 53 47 61 98
E-post eides.bensinstasjon@knett.no
Hjemmeside www.hmeide.no
Besøksadresse Halsnøy Kloster, 5455 Halsnøy Kloster
Postadresse Halsnøy Kloster, 5455 Halsnøy Kloster

Nøkkelpersoner