Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 505 0
Sum driftskostnader -560 -8
Driftsresultat -55 -8
Resultat før skatt -53 -7
Årsresultat -53 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 208 125
Sum gjeld 137 0
Sum egenkapital 72 125
Sum egenkapital og gjeld 208 125
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storebrand Livsforsikring AS
Orgnummer 947 252 631
Telefon (+47) 23 28 27 00
Telefaks (+47) 23 28 27 01
E-post firmapost@sektor.no
Hjemmeside www.sektro.no
Besøksadresse Drammensveien 145, 0277 Oslo
Postadresse Postboks 164 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner