Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 035 986
Sum driftskostnader -926 -1 037
Driftsresultat 110 -51
Resultat før skatt 83 -68
Årsresultat 83 -68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 669 3 058
Omløpsmidler 603 222
Sum gjeld 1 757 847
Sum egenkapital 2 515 2 432
Sum egenkapital og gjeld 4 272 3 279
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Koefoedgeilan 10 Borettslaget A/l
Orgnummer 947 334 980
Telefon (+47) 73 52 04 00
Telefaks (+47) 73 53 56 30
Besøksadresse c/o Eiendomsforvaltning AS Olav Tryggvasons gate 40, 7011 Trondheim
Postadresse c/o AS Eiendomsforvaltning Postboks 776, 7408 Trondheim

Nøkkelpersoner