Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 169 10 771
Sum driftskostnader -10 427 -9 957
Driftsresultat 742 814
Resultat før skatt 591 742
Årsresultat 458 527
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 698 3 795
Omløpsmidler 4 436 4 584
Sum gjeld 6 897 4 325
Sum egenkapital 4 422 4 314
Sum egenkapital og gjeld 11 319 8 638
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thorvaldsen Transport AS
Orgnummer 947 558 773
Telefon (+47) 69 27 97 70
Mobiltelefon (+47) 905 36 074
E-post post@thorvaldsen-transport.no
Hjemmeside www.thorvaldsentransport.no
Besøksadresse Kulpeveien 1, 1538 Moss
Postadresse Postboks 3003 Kambo, 1506 Moss

Nøkkelpersoner