Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 17 226 15 763
Sum driftskostnader -19 065 -17 832
Driftsresultat -1 839 -2 068
Resultat før skatt -1 784 -2 019
Årsresultat -1 784 -2 002
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 523 621
Omløpsmidler 7 383 9 246
Sum gjeld 2 465 2 642
Sum egenkapital 5 441 7 225
Sum egenkapital og gjeld 7 905 9 867
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sarstedt AS
Orgnummer 947 818 678
Telefon (+47) 64 85 68 20
Telefaks (+47) 64 85 68 21
E-post info.no@sarstedt.com
Hjemmeside www.sarstedt.com
Besøksadresse Eikenga 11, 0579 Oslo
Postadresse Eikenga 11, 0579 Oslo

Nøkkelpersoner