Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 300 233
Sum driftskostnader -170 -667
Driftsresultat 130 -434
Resultat før skatt 103 -462
Årsresultat 103 -462
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 067 1 067
Omløpsmidler 93 93
Sum gjeld 1 086 1 189
Sum egenkapital 74 -29
Sum egenkapital og gjeld 1 160 1 160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Melkerdalen Borettslag
Orgnummer 948 573 733
Telefon (+47) 76 06 71 80
Telefaks (+47) 76 06 71 89
Mobiltelefon (+47) 915 34 505
E-post post@svolvaer-bbl.no
Hjemmeside www.svolvaer-bbl.no
Besøksadresse Storgata 39, 8300 Svolvær
Postadresse Postboks 33, 8301 Svolvær

Nøkkelpersoner