Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 500 525 509 653
Sum driftskostnader -478 682 -485 120
Driftsresultat 21 843 24 532
Resultat før skatt 15 899 20 036
Årsresultat 11 716 15 080
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 49 429 52 360
Omløpsmidler 236 383 233 740
Sum gjeld 200 628 192 197
Sum egenkapital 87 415 96 216
Sum egenkapital og gjeld 288 043 288 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nordisk Dekk Import A/S
Orgnummer 948 583 232
Telefon (+47) 69 83 34 10
Telefaks (+47) 32 14 92 02
E-post agy@ndias.no
Hjemmeside www.ndi.eu
Besøksadresse Lyserenveien 2, 1820 Spydeberg
Postadresse Lyserenveien 2, 1820 Spydeberg

Nøkkelpersoner