Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 633 7 179
Sum driftskostnader -8 973 -6 817
Driftsresultat -1 341 363
Resultat før skatt -1 470 255
Årsresultat -1 470 255
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 20 729 20 746
Omløpsmidler 1 991 1 882
Sum gjeld 9 115 7 555
Sum egenkapital 13 639 15 108
Sum egenkapital og gjeld 22 753 22 662
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ammerudenga Borettslag
Orgnummer 948 808 188
Telefon (+47) 22 86 56 63
Telefaks (+47) 22 86 56 62
Besøksadresse OBOS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo
Postadresse OBOS Postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo

Nøkkelpersoner