Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 155 13 093
Sum driftskostnader -13 890 -12 684
Driftsresultat -735 408
Resultat før skatt -857 345
Årsresultat -857 160
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 32 42
Omløpsmidler 4 028 3 810
Sum gjeld 3 347 2 282
Sum egenkapital 724 1 580
Sum egenkapital og gjeld 4 071 3 863
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Aksjonærer
NISJA EYVIND 72.0 %
NISJA REIDAR 28.0 %
Visittkort
Markedsnavn Cubus Kristiansund N
Orgnummer 948 875 888
Telefon (+47) 71 56 67 40
Telefaks (+47) 71 56 67 41
Besøksadresse Storgata 2, 6509 Kristiansund N
Postadresse Postboks 6014, 6506 Kristiansund N

Nøkkelpersoner