Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 11 806 13 500
Sum driftskostnader -11 039 -16 509
Driftsresultat 766 -3 009
Resultat før skatt 309 -3 468
Årsresultat 197 -2 608
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 2 352 3 201
Omløpsmidler 5 450 3 738
Sum gjeld 6 997 6 443
Sum egenkapital 1 642 1 445
Sum egenkapital og gjeld 8 638 7 887
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Amundsen Diving AS
Orgnummer 951 402 346
Telefon (+47) 53 42 82 90
Mobiltelefon (+47) 911 03 637
E-post firma@amundsendiving.com
Hjemmeside www.amundsendiving.com
Besøksadresse Austbøvegen 43, 5420 Rubbestadneset
Postadresse Austbøvegen 43, 5420 Rubbestadneset

Nøkkelpersoner